Video Box

Hoặc

Tủ Lạnh

Tủ lạnh Hitachi - Dòng Side by Side cao cấp

Ngày 24 Tháng 10 Năm 2016

Máy Giặt

Máy giặt Hitachi - Dòng Smart Drive Inverter

Ngày 24 Tháng 10 Năm 2016

Máy hút bụi

Máy hút bụi Hitachi - Dòng Swivel

Ngày 24 Tháng 10 Năm 2016

Máy Lạnh

Máy lạnh Hitachi - Dòng Scene camera

Ngày 24 Tháng 10 Năm 2016

Tủ Lạnh

Tủ lạnh Hitachi với ngăn chân không

Ngày 24 Tháng 10 Năm 2016

Máy Giặt

Máy giặt Inverter Hitachi - Dòng Smart Drive Inverter

Ngày 24 Tháng 10 Năm 2016