Bạn có thể gửi CV cho chúng tôi qua địa chỉ email recruitment@daiphuloc.com.vn hoặc đến địa chỉ Công ty Cổ Phần Đại Phú Lộc: 46-48 Xuân Diệu, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Bạn có thể gửi CV cho chúng tôi qua địa chỉ email recruitment@daiphuloc.com.vn hoặc đến địa chỉ Công ty Cổ Phần Đại Phú Lộc: 46-48 Xuân Diệu, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
SỐ LƯỢNG: 02 NAM
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
    1. Kế toán linh kiện phụ tùng: theo dõi công nợ trạm, thanh toán chi phí trạm.
    2. Kế toán kho linh kiện phụ tùng: kiểm tra linh kiện phụ tùng, nhập xuất điều chỉnh, tồn kho linh kiện phụ tùng.
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Bạn có thể gửi CV cho chúng tôi qua địa chỉ email recruitment@daiphuloc.com.vn hoặc đến địa chỉ Công ty Cổ Phần Đại Phú Lộc: 46-48 Xuân Diệu, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Với kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Đại Phú Lộc có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí tại các bộ phận khác nhau nhằm phục vụ cho việc bổ sung nhân sự vào các chương trình, dự án sẽ triển khai trong thời gian tới.