TỦ LẠNH > TỦ LẠNH NHẬT ( 2 )

 • Dung tích: 694L - Màu: F/BR
 • Cấp đông mềm - Supercool Freeze
 • Ướp lạnh mềm - Supercool Chill
 • Cách nhiệt chân không
 • Làm đá tự động
 • KT (RxCxS): 800x1821x738mm
Xem so sánh
 • Dung tích: 506L - Màu: F/BR
 • Cấp đông mềm - Supercool Freeze
 • Ướp lạnh mềm - Supercool Chill
 • Cách nhiệt chân không
 • Làm đá tự động
 • KT (RxCxS): 650x1821x699mm
Xem so sánh