MÁY NƯỚC NÓNG > TRỰC TIẾP ĐA ĐIỂM ( 6 )

 • Cung cấp nước cho nhiều điểm sử dụng
 • Nút xoay điều khiển với 3 lựa chọn (40, 50, 55°C) mức nhiệt độ
 • Bình và bộ làm nóng nước bằng đồng.
 • Bộ cầu giao chống rò rỉ điện (ELCB)
Xem so sánh
 • Cung cấp nước cho nhiều điểm sử dụng
 • Nút xoay điều khiển với 3 lựa chọn (40, 50, 55°C) mức nhiệt độ
 • Bình và bộ làm nóng nước bằng đồng.
 • Bộ cầu giao chống rò rỉ điện (ELCB)
Xem so sánh
 • Cung cấp nước cho nhiều điểm sử dụng
 • Nút xoay điều khiển với 3 lựa chọn (40, 50, 55°C) mức nhiệt độ
 • Bình và bộ làm nóng nước bằng đồng.
 • Tùy chọn đi ống nước âm tường
 • Bộ cầu giao chống rò rỉ điện (ELCB)
Xem so sánh
 • Cung cấp nước cho nhiều điểm sử dụng
 • Nút xoay điều khiển với 3 lựa chọn (40, 50, 55°C) mức nhiệt độ
 • Bình và bộ làm nóng nước bằng đồng.
 • Tùy chọn đi ống nước âm tường
 • Bộ cầu giao chống rò rỉ điện (ELCB)
Xem so sánh
 • Cung cấp nước cho nhiều điểm sử dụng
 • Bộ điều khiển nút xoay 3 mức
 • Bình và bộ làm nóng nước bằng đồng.
 • Nguồn"ON" hiển thị bằng đèn LED
 • Bộ cầu giao chống rò rỉ điện (ELCB)
Xem so sánh
 • Cung cấp nước cho nhiều điểm sử dụng
 • Bộ điều khiển nút xoay 3 mức
 • Bình và bộ làm nóng nước bằng đồng.
 • Nguồn"ON" hiển thị bằng đèn LED
 • Bộ cầu giao chống rò rỉ điện (ELCB)
Xem so sánh