Điều khoản sử dụng

WEBSITE NÀY THUỘC QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI PHÚ LỘC (sau đây gọi tắt là DPL). KHI TRUY CẬP, SỬ DỤNG WEBSITE NÀY, QUÝ KHÁCH ĐÃ MẶC NHIÊN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỀ RA Ở ĐÂY. DO VẬY ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH ĐỌC VÀ NGHIÊN CỨU KỸ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TIẾP.
1. Điều khoản chung
a. Chấp thu