Video Box

Hoặc

Máy Lọc Không Khí

Máy lọc không khí Hitachi sản xuất tại Nhật

Ngày 24 Tháng 10 Năm 2016

Tủ Lạnh

Tủ Lạnh Hitachi Sản Xuất Tại Nhật Bản - Dòng E

Ngày 8 Tháng 9 Năm 2016

Máy hút bụi

Máy Hút Bụi Hitachi - Dòng Power Boost Cyclone

Ngày 8 Tháng 9 Năm 2016

Máy Lạnh

Máy Điều Hòa Hitachi - Dòng Scene Camera

Ngày 8 Tháng 9 Năm 2016