Video Box

Hoặc

Máy Lạnh

Máy lọc không khí Hitachi sản xuất tại Nhật

Ngày 24 Tháng 10 Năm 2016

Tủ Lạnh

Tủ Lạnh Hitachi Sản Xuất Tại Nhật Bản - Dòng E

Ngày 8 Tháng 9 Năm 2016

Máy hút bụi

Máy Hút Bụi Hitachi - Dòng Power Boost Cyclone

Ngày 8 Tháng 9 Năm 2016

Máy Lạnh

Máy Điều Hòa Hitachi - Dòng Scene Camera

Ngày 8 Tháng 9 Năm 2016