MÁY HÚT BỤI > LOẠI THÙNG ĐỨNG ( 2 )

  • Dung tích chứa bụi 21L
  • Đầu hút xoay đa hướng
  • Bộ lọc Màng lọc vải
  • Chức năng thổi mạnh
Xem so sánh
  • Dung tích chứa bụi 15L
  • 2 chế độ hút
  • Bộ lọc Màng lọc vải
  • Chức năng thổi mạnh
Xem so sánh