TỦ LẠNH > THIẾT KẾ KIỂU PHÁP ( 3 )

 • Dung tích: 564L
 • Màu: GBK/GSL
 • Màn hình cảm ứng LED
 • Ướp lạnh mềm-Supercool Chilling
 • Khử mùi & diệt khuẩn Titanium
 • KT (RxCxS): 900x1798x735mm
Xem so sánh
 • Dung tích: 635L
 • Màu: GBK/GSL
 • Màn hình cảm ứng LED
 • Làm đá tự động
 • Khử mùi & diệt khuẩn Titanium
 • KT (RxCxS): 950x1818x758mm
Xem so sánh
 • Dung tích: 580L
 • Màu: GBK/GSL
 • Màn hình cảm ứng LED
 • Làm đá tự động
 • Khử mùi & diệt khuẩn Titanium
 • KT (RxCxS): 950x1698x758mm
Xem so sánh