nồi cơm điện > NỒI CƠM ĐIỆN TỬ ( 8 )

 • Chương trình nấu đa dạng: 5 chương trình
 • Sách hướng dẫn nấu ăn
 • Xửng hấp
 • Lòng nồi dày 1.8mm
 • Đáy gợn sóng
Xem so sánh
 • Chế độ Double Cook : 10 công thức
 • Chế độ nấu tự động : 40 món ăn
 • Nhiều chương trình nấu  : 16 chế độ
 • Lòng nồi dày 3.0mm
 • Nắp thoát hơi siêu lớn
 • Chức năng nấu nhanh Eco
Xem so sánh
 • Chế độ Double Cook : 10 công thức
 • Chế độ nấu tự động : 40 món ăn
 • Nhiều chương trình nấu : 16 chế độ
 • Lòng nồi dày 3.0mm
 • Nắp thoát hơi siêu lớn
 • Chức năng nấu nhanh Eco
 
Xem so sánh
 • Chế độ Double Cook : 10 công thức
 • Chế độ nấu tự động : 20 món ăn
 • Nhiều chương trình nấu  : 14 chế độ
 • Lòng nồi dày 3.0mm
 • Nắp thoát hơi siêu lớn
 • Chức năng nấu nhanh Eco
Xem so sánh
 • Chế độ Double Cook : 10 công thức
 • Chế độ nấu tự động : 10 món ăn
 • Nhiều chương trình nấu  : 13 chế độ
 • Lòng nồi dày 2.0mm
 • Nắp thoát hơi lớn
 • Chức năng nấu nhanh Eco
Xem so sánh
 • Chế độ Double Cook : 10 công thức
 • Chế độ nấu tự động : 10 món ăn
 • Nhiều chương trình nấu : 13 chế độ
 • Lòng nồi dày 2.0mm
 • Nắp thoát hơi lớn
 • Chức năng nấu nhanh Eco
 
Xem so sánh
 • Chế độ Double Cook : 10 công thức
 • Nhiều chương trình nấu  : 10 chế độ
 • Lòng nồi dày 2.0mm
 • Nắp thoát hơi lớn
 • Chức năng nấu nhanh Eco
Xem so sánh
 • Chế độ Double Cook : 10 công thức
 • Nhiều chương trình nấu : 10 chế độ
 • Lòng nồi dày 2.0mm
 • Nắp thoát hơi lớn
 • Chức năng nấu nhanh Eco
 
Xem so sánh