MÁY HÚT BỤI > Loại KHÔNG DÂY ( 2 )

  • Động cơ quạt SD công suất cao
  • Hút xoáy tăng cường
  • Dung tích chứa bụi 0.15L
  • Đầu hút tích hợp động cơ
Xem so sánh
  • Động cơ quạt SD công suất cao
  • Hút xoáy tăng cường
  • Dung tích chứa bụi 0.2L
  • Đầu hút tích hợp động cơ
Xem so sánh