TỦ LẠNH > NGĂN ĐÔNG TRÊN ( 3 )

 • Dung tích: 414L
 • Màu: BRW
 • Công nghệ Neuro Inverter
 • Nhà máy Vitamin
 • Thành tủ kháng khuẩn phân tử bạc
 • KT (RxCxS): 686x1801x706mm
Xem so sánh
 • Dung tích: 376L
 • Màu sắc: GBK/GSL
 • Thiết kế Mặt gương
 • Công nghệ Neuro Inverter
 • Nhà máy Vitamin 
 • KT (RxCxS): 699x1720x720mm
Xem so sánh
 • Dung tích: 344L
 • Màu: GBK/GSL
 • Thiết kế mặt gương
 • Công nghệ Neuro Inverter
 • Nhà máy Vitamin
 • KT (RxCxS): 699x1620x720mm
Xem so sánh