TỦ LẠNH > NGĂN ĐÔNG DƯỚI ( 6 )

 • Dung tích: 450L
 • Màu: GBK/GBR
 • Ướp lạnh mềm lên đến 7 ngày
 • Nhà máy Vitamin
 • Làm đá tự động
 • KT (RxCxS): 699x1798x709mm
Xem so sánh
 • Dung tích: 365L
 • Màu: GBK/GBR
 • Ướp lạnh mềm lên đến 7 ngày
 • Nhà máy Vitamin
 • Làm đá tự động
 • KT (RxCxS): 600x1820x660mm
Xem so sánh
 • Dung tích: 330L
 • Màu: BRW/BST
 • Ướp lạnh mềm-Supercool Chilling
 • Nhà máy Vitamin
 • Làm đá tự động
 • KT (RxCxS): 600x1698x660mm
Xem so sánh
 • Dung tích: 365L
 • Màu: BRW/BST
 • Ướp lạnh mềm-Supercooll Chilling
 • Nhà máy Vitamin
 • Làm đá tự động
 • KT (RxCxS): 600x1820x656mm
Xem so sánh
 • Dung tích: 330L
 • Màu: BRW/BST
 • Ướp lạnh mềm-Supercool Chilling
 • Nhà máy Vitamin
 • Làm đá tự động
 • KT (RxCxS): 600x1698x656mm
Xem so sánh
 • Dung tích: 272L
 • Màu: BRW
 • Công nghệ Neuro Inverter
 • Nhà máy Vitamin
 • Làm đá tự động
 • KT (RxCxS): 540x1630x656mm
Xem so sánh