MITSUBISHI ELECTRIC > TỦ LẠNH ( 14 )

 • Dung tích: 694L - Màu: F/BR
 • Cấp đông mềm - Supercool Freeze
 • Ướp lạnh mềm - Supercool Chill
 • Cách nhiệt chân không
 • Làm đá tự động
 • KT (RxCxS): 800x1821x738mm
Xem so sánh
 • Dung tích: 506L - Màu: F/BR
 • Cấp đông mềm - Supercool Freeze
 • Ướp lạnh mềm - Supercool Chill
 • Cách nhiệt chân không
 • Làm đá tự động
 • KT (RxCxS): 650x1821x699mm
Xem so sánh
 • Dung tích: 564L
 • Màu: GBK/GSL
 • Màn hình cảm ứng LED
 • Ướp lạnh mềm-Supercool Chilling
 • Khử mùi & diệt khuẩn Titanium
 • KT (RxCxS): 900x1798x735mm
Xem so sánh
 • Dung tích: 635L
 • Màu: GBK/GSL
 • Màn hình cảm ứng LED
 • Làm đá tự động
 • Khử mùi & diệt khuẩn Titanium
 • KT (RxCxS): 950x1818x758mm
Xem so sánh
 • Dung tích: 580L
 • Màu: GBK/GSL
 • Màn hình cảm ứng LED
 • Làm đá tự động
 • Khử mùi & diệt khuẩn Titanium
 • KT (RxCxS): 950x1698x758mm
Xem so sánh
 • Dung tích: 450L
 • Màu: GBK/GBR
 • Ướp lạnh mềm lên đến 7 ngày
 • Nhà máy Vitamin
 • Làm đá tự động
 • KT (RxCxS): 699x1798x709mm
Xem so sánh
 • Dung tích: 365L
 • Màu: GBK/GBR
 • Ướp lạnh mềm lên đến 7 ngày
 • Nhà máy Vitamin
 • Làm đá tự động
 • KT (RxCxS): 600x1820x660mm
Xem so sánh
 • Dung tích: 330L
 • Màu: BRW/BST
 • Ướp lạnh mềm-Supercool Chilling
 • Nhà máy Vitamin
 • Làm đá tự động
 • KT (RxCxS): 600x1698x660mm
Xem so sánh
 • Dung tích: 365L
 • Màu: BRW/BST
 • Ướp lạnh mềm-Supercooll Chilling
 • Nhà máy Vitamin
 • Làm đá tự động
 • KT (RxCxS): 600x1820x656mm
Xem so sánh
 • Dung tích: 330L
 • Màu: BRW/BST
 • Ướp lạnh mềm-Supercool Chilling
 • Nhà máy Vitamin
 • Làm đá tự động
 • KT (RxCxS): 600x1698x656mm
Xem so sánh
 • Dung tích: 272L
 • Màu: BRW
 • Công nghệ Neuro Inverter
 • Nhà máy Vitamin
 • Làm đá tự động
 • KT (RxCxS): 540x1630x656mm
Xem so sánh
 • Dung tích: 414L
 • Màu: BRW
 • Công nghệ Neuro Inverter
 • Nhà máy Vitamin
 • Thành tủ kháng khuẩn phân tử bạc
 • KT (RxCxS): 686x1801x706mm
Xem so sánh