nồi cơm điện > NỒI CƠM ĐIỆN TỬ ( 14 )

  • Chương trình nấu đa dạng
  • Sách hướng dẫn nấu ăn
  • Xửng hấp
  • Lòng nồi dày 1.5mm với đáy gợn sóng
  • Nắp trong tháo rời được
Xem so sánh
  • Chế độ nấu tự động
  • Nhiều chương trình nấu: 14 chế độ nấu
  • Xửng hấp lớn bằng nhôm
  • Lòng nồi dày 1.5 mm với đáy gợn sóng
  • Nắp tháo rời được.
Xem so sánh