sản phẩm > nồi cơm điện ( 1 )

  • Chương trình nấu đa dạng
  • Sách hướng dẫn nấu ăn
  • Xửng hấp
  • Lòng nồi dày 1.2mm
  • Đáy gợn sóng
Xem so sánh