sản phẩm > nồi cơm điện ( 3 )

 • Chương trình nấu đa dạng
 • Sách hướng dẫn nấu ăn
 • Xửng hấp
 • Lòng nồi dày 1.2mm
 • Đáy gợn sóng
Xem so sánh
 • Chương trình nấu đa dạng
 • Sách hướng dẫn nấu ăn
 • Xửng hấp
 • Lòng nồi dày 1.5mm với đáy gợn sóng
 • Nắp trong tháo rời được
Xem so sánh
 • Chương trình nấu đa dạng
 • Sách hướng dẫn nấu ăn
 • Xửng hấp
 • Lòng nồi dày 1.5mm với đáy gợn sóng
 • Nắp trong tháo rời được
Xem so sánh