sản phẩm > máy lọc không khí ( 1 )

  • Vận hành mạnh mẽ
  • Chế độ Eco
  • Chức năng tạo ẩm
  • Chế độ yên tĩnh
Xem so sánh