máy giặt > máy giặt lồng đứng ( 10 )

 • Tích hợp bơm nước tự động
 • Công nghệ Beat Wave Wash
 • 11 chương trình giặt
 • Chương trình Giặt 4 bước
 • Chương trình giặt tiết kiệm
 • Nắp máy bằng kính cường lực
 • Chức năng chống rối đồ giặt

Xem so sánh
 • DYNAMIC-STREAM  WASH 
 • Giặt thẩm thấu 04 bước
 • Nắp máy bằng kính cường lực
 • Điều chỉnh luồng nước & thêm nước
 • Chứng nhận Allergy UK
 • Tốc độ vắt : 700 vòng/ phút
 
Xem so sánh
 • DYNAMIC-STREAM  WASH 
 • Giặt thẩm thấu 04 bước
 • Nắp máy bằng kính cường lực
 • Điều chỉnh luồng nước & thêm nước
 • Chứng nhận Allergy UK
 • Tốc độ vắt : 700 vòng/ phút
Xem so sánh
 • DYNAMIC-STREAM  WASH 
 • Giặt thẩm thấu 04 bước
 • Nắp máy bằng kính cường lực
 • Điều chỉnh luồng nước & thêm nước
 • Chứng nhận Allergy UK
 • Tốc độ vắt : 700 vòng/ phút
 
Xem so sánh
 • DYNAMIC-STREAM  WASH 
 • Giặt thẩm thấu 04 bước
 • Nắp máy bằng kính cường lực
 • Điều chỉnh luồng nước & thêm nước
 • Chứng nhận Allergy UK
 • Chức năng chống rối đồ giặt
 • Tốc độ vắt : 700 vòng/ phút
 
Xem so sánh
 • DYNAMIC-STREAM  WASH 
 • Giặt thẩm thấu 04 bước
 • Nắp máy bằng kính cường lực
 • Điều chỉnh luồng nước & thêm nước
 • Chứng nhận Allergy UK
 • Tốc độ vắt : 700 vòng/ phút
 
Xem so sánh
 • BEAT  WAVE  WASH
 • Chương trình giặt thông minh 
 • Giặt 04 bước
 • Nắp máy bằng kính cường lực
 • Tốc độ vắt : 600 vòng/ phút
 • Chức năng chống rối đồ giặt
 • Tự động khởi động lại
 
Xem so sánh
 • BEAT WAVE WASH
 • Chương trình giặt thông minh
 • Giặt 04 bước
 • Nắp máy bằng kính cường lực
 • Tốc độ vắt : 600 vòng/ phút
 • Chức năng chống rối đồ giặt
 • Tự động khởi động lại
Xem so sánh
 • Tự động làm sach
 • Giặt 4 bước
 • Active Beat Lìter
 • Beat shower
 • Vắt thông minh
 • Chống rối đồ giặt
 • Vắt khô bằng khí
 • Chương trình Eco
Xem so sánh
 • Tự động làm sạch
 • Giặt 4 bước
 • Chống rối đồ giặt
 • Vắt khô bằng khí
 • Chương trình Eco
 • Màng lọc vải kép kháng khuẩn
Xem so sánh