sản phẩm > máy giặt ( 1 )

  • Tự làm sạch lồng giặt
  • Lồng giặt lớn 510
  • Hệ thống chống rung kép
  • Hệ thống cảm biến thông minh
  • Chế độ chờ không tốn điện
Xem so sánh