MÁY HÚT BỤI > LOẠI HÚT XOÁY CYCLONE ( 14 )

  • Hút xoáy Cyclone
  • Đầu hút thông minh
  • Tay cầm
  • Bộ lọc Hepa13 và Nano Titanium
  • Xử lý bụi sạch sẽ và dễ dàng
Xem so sánh
  • Hút xoáy Cyclone
  • Đầu hút thông minh
  • Tay cầm
  • Bộ lọc HEPA13 và Nano Titanium
  • Xử lý bụi sạch sẽ và dễ dàng
Xem so sánh