TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

xem chi tiết 24/10/2016
 
Mô tả công việc:
   -  Tham mưu, tư vấn cho HĐQT, BGĐ Công ty về các vấn đề HCNS
   -  Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của HĐQT, Ban Giám đốc.
   -  Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định, thang bảng lương, thỏa ước lao động tập thể cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.
   -  Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
   -  Tham mưu cho HĐQT, BGĐ về xây dựng quy chế lương, thưởng và các chế độ phúc lợi cho người lao động.
   -  Làm việc với các cơ quan chức năng về các công việc liên quan đến Phòng HCNS
   -  Giải quyết các tranh chấp lao động liên quan đến nhiệm vụ của Phòng
   -  Chịu trách nhiệm đào tạo và hướng dẫn toàn bộ nhân viên trong phòng về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan
   -  Thực hiện công tác tuyển dụng theo quy trình tuyển dụng của công ty
   -  Thực hiện báo cáo theo tuần, tháng, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu
   -  Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Yêu cầu chuyên môn:
   -  Trình độ học vấn: Đại học trở lên.
   -  Chuyên môn: Quản trị nguồn nhân lực hoặc khối kinh tế, xã hội
   -  Kỹ năng/Khả năng:
        + Thành thạo tin học văn phòng thông dụng (Word, Excel, Power point, Internet, Outlook…)
        + Hiểu biết về Pháp luật liên quan đến các quan hệ sử dụng lao động.
        + Kỹ năng lắng nghe.
        + Khả năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt.
        + Kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo, giải quyết vấn đề và ra quyết định.
        + Khả năng làm việc dưới áp lực cao.
  - Kinh nghiệm: 
        +Thời gian: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc.
        + Lĩnh vực: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực HCNS ở vị trí tương đương.
  - Phẩm chất cá nhân:
        + Thẳng thắn, trung thực.
        + Tinh thần trách nhiệm cao.
        + Tâm huyết với công việc.
        + Tự tin, quyết đoán, công bằng.
  - Yêu cầu khác:
        + Nữ, tuổi từ 30 đến 40.
        + Sức khỏe: Tốt.
        + Ngoại hình: Ưa nhìn.
  - Mức lương: Thỏa thuận