sản phẩm > tủ lạnh ( 2 )

  • Công nghệ Inverter siêu tiết kiệm điện
  • Bộ đôi điều khiển cảm biến
  • Cảm biến nhiệt Eco
  • Làm lạnh cực mạnh
  • Không cần ổn áp
  • Màng lọc NanoTitanium
Xem so sánh
Công nghệ Inverter siêu tiết kiệm điện
Cảm biến nhiệt Eco
Điều khiển điện tử
Làm lạnh cực mạnh
Không cần ổn áp
Màng lọc NanoTitanium
 
Xem so sánh