sản phẩm > nồi cơm điện ( 3 )

 • Chương trình nấu đa dạng
 • Sách hướng dẫn nấu ăn
 • Xửng hấp
 • Lòng nồi dày 1.5mm với đáy gợn sóng
 • Nắp trong tháo rời được
Xem so sánh
 • Chương trình nấu đa dạng
 • Sách hướng dẫn nấu ăn
 • Xửng hấp
 • Lòng nồi dày 1.5mm với đáy gợn sóng
 • Nắp trong tháo rời được
Xem so sánh
 • Chế độ nấu tự động
 • Nhiều chương trình nấu: 14 chế độ nấu
 • Xửng hấp lớn bằng nhôm
 • Lòng nồi dày 1.5 mm với đáy gợn sóng
 • Nắp tháo rời được.
Xem so sánh