sản phẩm > nồi cơm điện ( 1 )

  • Chế độ nấu tự động 40 món ăn
  • Chế độ nấu đa dạng
  • Xửng hấp
  • Vỉ hấp
  • Lòng nồi dày 3.6mm
Xem so sánh