sản phẩm > nồi cơm điện ( 2 )

 • Chế độ Double Cook : 10 công thức
 • Chế độ nấu tự động : 40 món ăn
 • Nhiều chương trình nấu  : 16 chế độ
 • Lòng nồi dày 3.0mm
 • Nắp thoát hơi siêu lớn
 • Chức năng nấu nhanh Eco
Xem so sánh
 • Chế độ nấu tự động
 • Nhiều chương trình nấu: 14 chế độ nấu
 • Xửng hấp lớn bằng nhôm
 • Lòng nồi dày 1.5 mm với đáy gợn sóng
 • Nắp tháo rời được.
Xem so sánh