sản phẩm > nồi cơm điện ( 18 )

 • Chế độ nấu tự động
 • Nhiều chương trình nấu: 14 chế độ nấu
 • Xửng hấp lớn bằng nhôm
 • Lòng nồi dày 1.5 mm với đáy gợn sóng
 • Nắp tháo rời được.
Xem so sánh
 • Chế độ nấu đa dạng
 • Xửng hấp
 • Vỉ hấp
 • Lòng nồi dày 2.3mm
 • Nắp trong có thể tháo rời
Xem so sánh
 • Chương trình nấu đa dạng
 • Sách hướng dẫn nấu ăn
 • Xửng hấp
 • Lòng nồi dày 1.2mm
 • Đáy gợn sóng
Xem so sánh
 • Chế độ nấu tự động 40 món ăn
 • Chế độ nấu đa dạng
 • Xửng hấp
 • Vỉ hấp
 • Lòng nồi dày 3.6mm
Xem so sánh
 • Chương trình nấu đa dạng
 • Sách hướng dẫn nấu ăn
 • Xửng hấp
 • Lòng nồi dày 1.5mm với đáy gợn sóng
 • Nắp trong tháo rời được
Xem so sánh
 • Chế độ nấu tự động
 • Nhiều chương trình nấu: 14 chế độ nấu
 • Xửng hấp lớn bằng nhôm
 • Lòng nồi dày 1.5 mm với đáy gợn sóng
 • Nắp tháo rời được.
Xem so sánh