sản phẩm > máy lọc không khí ( 1 )

  • Bộ lọc khử mùi cường độ cao
  • Vận hành mạnh mẽ
  • Tiết kiệm năng lượng
  • Chức năng tạo ẩm
  • Chế độ yên tĩnh
Xem so sánh