sản phẩm > máy lọc không khí ( 1 )

  • Bộ lọc khử mùi
  • Chức năng tạo ẩm
  • Chế độ yên tĩnh
  • Chế độ Eco
  • Bộ lọc khử mùi cường độ cao
  • Bộ lọc HEPA chống dị ứng
Xem so sánh