sản phẩm > máy lọc không khí ( 1 )

  • Bộ lọc khử mùi
  • Bộ lọc HEPA chống dị ứng
  • Chế độ Eco
  • Chế độ yên tĩnh
  • Chức năng tạo ẩm
Xem so sánh