sản phẩm > máy lọc không khí ( 3 )

 • Bộ lọc khử mùi
 • Chức năng tạo ẩm
 • Chế độ yên tĩnh
 • Chế độ Eco
 • Bộ lọc khử mùi cường độ cao
 • Bộ lọc HEPA chống dị ứng
Xem so sánh
 • Bộ lọc HEPA chống dị ứng
 • Bộ lọc khử mùi cường độ cao
 • Chế độ Eco
 • Chức năng tạo ẩm
 • Chế độ yên tĩnh
Xem so sánh
 • Bộ lọc khử mùi cường độ cao
 • Vận hành mạnh mẽ
 • Tiết kiệm năng lượng
 • Chức năng tạo ẩm
 • Chế độ yên tĩnh
Xem so sánh