sản phẩm > MÁY HÚT BỤI ( 2 )

  • Dung tích chứa bụi 21L
  • 2 chế độ hút
  • Bộ lọc Màng lọc vải
  • Chức năng thổi mạnh
Xem so sánh
  • Hút xoáy Cyclone
  • Dung tích chứa 1.6L bụi
  • Đầu hút bụi xoay đa hướng
  • Xử lý bụi sạch sẽ và dễ dàng
  • Chức năng thổi mạnh
Xem so sánh