sản phẩm > MÁY HÚT BỤI ( 2 )

  • Dung tích chứa bụi 21L
  • 2 chế độ hút
  • Bộ lọc Màng lọc vải
  • Chức năng thổi mạnh
Xem so sánh
  • Dung tích chứa bụi 15L
  • 2 chế độ hút
  • Bộ lọc Màng lọc vải
  • Chức năng thổi mạnh
Xem so sánh