sản phẩm > MÁY HÚT BỤI ( 2 )

  • Dung tích chứa bụi 21L
  • Đầu hút xoay đa hướng
  • Bộ lọc Màng lọc vải
  • Chức năng thổi mạnh
Xem so sánh
  • Dung tích chứa bụi 21L
  • Đầu hút xoay đa hướng
  • Bộ lọc Màng lọc vải
  • Chức năng thổi mạnh
Xem so sánh