máy giặt > máy giặt lồng ngang ( 2 )

  • Tự làm sạch lồng giặt
  • Lồng giặt lớn 510
  • Hệ thống chống rung kép
  • Hệ thống cảm biến thông minh
  • Chế độ chờ không tốn điện
Xem so sánh
  • Truyền động trực tiếp Inverter
  • Lồng giặt lớn 510
  • Hệ thống chống rung kép
  • 15 chương trình giặt
  • Điều khiển giặt với cảm biến 3D
Xem so sánh