máy giặt > máy giặt lồng đứng ( 1 )

  • Tự động làm sạch
  • Giặt 4 bước
  • Chống rối đồ giặt
  • Vắt khô bằng khí
  • Chương trình Eco
  • Màng lọc vải kép kháng khuẩn
Xem so sánh