máy giặt > máy giặt lồng đứng ( 1 )

  • Tự động làm sach
  • Giặt 4 bước
  • Active Beat Lìter
  • Beat shower
  • Vắt thông minh
  • Chống rối đồ giặt
  • Vắt khô bằng khí
  • Chương trình Eco
Xem so sánh