máy giặt > máy giặt lồng đứng ( 2 )

 • Tự động làm sach
 • Giặt 4 bước
 • Active Beat Lìter
 • Beat shower
 • Vắt thông minh
 • Chống rối đồ giặt
 • Vắt khô bằng khí
 • Chương trình Eco
Xem so sánh
 • Tự động làm sạch
 • Giặt 4 bước
 • Chống rối đồ giặt
 • Vắt khô bằng khí
 • Chương trình Eco
 • Màng lọc vải kép kháng khuẩn
Xem so sánh