máy giặt > máy giặt lồng đứng ( 1 )

  • Cảm biến Eco 3 bước
  • Chương trình giặt thông minh
  • Thêm nước
  • Chống rối
  • Điều chỉnh luồng nước
Xem so sánh