máy giặt > máy giặt lồng đứng ( 1 )

  • Tự làm sạch lồng giặt
  • Cảm biến Eco 3 bước
  • Chương trình giặt thông minh
  • Điều chỉnh luồng nước
  • Thêm nước
  • Chống rối đồ giặt
Xem so sánh