sản phẩm > máy giặt ( 2 )

 • Tự làm sạch lồng giặt
 • Cảm biến Eco 3 bước
 • Chương trình giặt thông minh
 • Điều chỉnh luồng nước
 • Thêm nước
 • Chống rối đồ giặt
Xem so sánh
 • Tự làm sạch lồng giặt
 • Cảm biến Eco 3 bước
 • Chương trình giặt thông minh
 • Thêm nước
 • Ghi nhớ
 • Chống rối đồ giặt
Xem so sánh