sản phẩm > máy giặt ( 23 )

 • DYNAMIC-STREAM  WASH 
 • Giặt thẩm thấu 04 bước
 • Nắp máy bằng kính cường lực
 • Điều chỉnh luồng nước & thêm nước
 • Chứng nhận Allergy UK
 • Tốc độ vắt : 700 vòng/ phút
 
Xem so sánh
 • BEAT  WAVE  WASH
 • Chương trình giặt thông minh 
 • Giặt 04 bước
 • Nắp máy bằng kính cường lực
 • Tốc độ vắt : 600 vòng/ phút
 • Chức năng chống rối đồ giặt
 • Tự động khởi động lại
 
Xem so sánh
 • BEAT WAVE WASH
 • Chương trình giặt thông minh
 • Giặt 04 bước
 • Nắp máy bằng kính cường lực
 • Tốc độ vắt : 600 vòng/ phút
 • Chức năng chống rối đồ giặt
 • Tự động khởi động lại
Xem so sánh
 • Tự làm sạch lồng giặt
 • Lồng giặt lớn 510
 • Hệ thống chống rung kép
 • Hệ thống cảm biến thông minh
 • Chế độ chờ không tốn điện
Xem so sánh
 • Truyền động trực tiếp Inverter
 • Lồng giặt lớn 510
 • Hệ thống chống rung kép
 • 15 chương trình giặt
 • Điều khiển giặt với cảm biến 3D
Xem so sánh
 • Tự làm sạch lồng giặt
 • Cảm biến Eco 3 bước
 • Chương trình giặt thông minh
 • Điều chỉnh luồng nước
 • Thêm nước
 • Ghi nhớ
 • Chống rối đồ giặt
Xem so sánh
 • Tự làm sạch lồng giặt
 • Cảm biến Eco 3 bước
 • Chương trình giặt thông minh
 • Điều chỉnh luồng nước
 • Thêm nước
 • Chống rối đồ giặt
Xem so sánh
 • Tự làm sạch lồng giặt
 • Cảm biến Eco 3 bước
 • Chương trình giặt thông minh
 • Thêm nước
 • Ghi nhớ
 • Chống rối đồ giặt
Xem so sánh
 • Cảm biến Eco 3 bước
 • Chương trình giặt thông minh
 • Thêm nước
 • Chống rối
 • Điều chỉnh luồng nước
Xem so sánh
 • Tự động làm sach
 • Giặt 4 bước
 • Active Beat Lìter
 • Beat shower
 • Vắt thông minh
 • Chống rối đồ giặt
 • Vắt khô bằng khí
 • Chương trình Eco
Xem so sánh
 • Tự động làm sạch
 • Giặt 4 bước
 • Chống rối đồ giặt
 • Vắt khô bằng khí
 • Chương trình Eco
 • Màng lọc vải kép kháng khuẩn
Xem so sánh