MÁY HÚT BỤI > LOẠI KHÔNG TÚI ( 3 )

 • Dung tích chứa 5.0L bụi
 • Chế độ hút thảm
 • Chức năng thổi mạnh
 • Ống plastic
 • Không túi
Xem so sánh
 • Dung tích chứa bụi 5.0L
 • Chế độ hút thảm
 • Chức năng thổi mạnh
 • Không túi
Xem so sánh
 • Dung tích chứa bụi 6.5L
 • 2 chế độ hút
 • Bộ lọc Nano Titanium
 • Chức năng thổi mạnh
Xem so sánh