máy điều hòa không khí > dòng tiêu chuẩn ( 2 )

  • Lưới lọc trước chống mốc
  • Hệ thống điều hướng thông minh
  • Thiết kế chống cháy
  • Cảm biến vận hành hút ẩm
  • Điều khiển tự động Fuzzy Logic
Xem so sánh
  • Công suất 2HP
  • Lưới lọc Nano Titanium Wasabichi.
  • Tấm che mặt trước vệ sinh được
  •  Điều khiển tự động Fuzzy Logic Tự động đảo
Xem so sánh