máy điều hòa không khí > dòng tiêu chuẩn ( 2 )

  • UV fresh
  • Lưới lọc Nano Titanium Wasabi 
  • Cảm biến vận hành hút ẩm
  • Hệ thống điều hướng thông minh
  • Thiết kế chống cháy
Xem so sánh
  • Lưới lọc trước chống mốc
  • Hệ thống điều hướng thông minh
  • Thiết kế chống cháy
  • Cảm biến vận hành hút ẩm
  • Điều khiển tự động Fuzzy Logic
Xem so sánh