máy điều hòa không khí > dòng all dc inverter ( 3 )

 • Công suất 2HP
 • Lưới lọc Nano Titanium Wasabichi.
 • Tấm che mặt trước vệ sinh được
 •  Điều khiển tự động Fuzzy Logic Tự động đảo
Xem so sánh
 • UV fresh
 • Lưới lọc Nano Titanium Wasabi 
 • Cảm biến vận hành hút ẩm
 • Hệ thống điều hướng thông minh
 • Thiết kế chống cháy
Xem so sánh
 • UV fresh
 • Lưới lọc Nano Titanium Wasabi 
 • Cảm biến vận hành hút ẩm
 • Hệ thống điều hướng thông minh
 • Thiết kế chống cháy
Xem so sánh