máy điều hòa không khí > dòng all dc inverter ( 2 )

  • Lưới lọc Nano Titanium Wasabi 
  • Chế độ làm lạnh cực mạnh
  • Vận hành siêu êm
  • Cảm biến vận hành hút ẩm
  • Hệ thống điều hướng thông minh
Xem so sánh
  • Chế độ Air Sleep
  • UV fresh
  • Lưới lọc Nano Titanium wasabi 
  • Chế độ làm lạnh cực mạnh
  • Chế độ vận hành siêu êm
Xem so sánh