máy điều hòa không khí > dòng all dc inverter ( 1 )

  • UV fresh
  • Lưới lọc Nano Titanium Wasabi 
  • Cảm biến vận hành hút ẩm
  • Hệ thống điều hướng thông minh
  • Thiết kế chống cháy
Xem so sánh