Team Leader - Tổ Trưởng Phát Triển Phần Mềm

xem chi tiết 03/01/2018
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 
Quản lý nhóm phát triển phần mềm
Thiết kế và phát triển các chức năng tùy biến trên nền tảng ứng dụng Dynamics AX 2012, Sharepoint Portal 2013 hoặc nền tảng .NET-C#, JAVA
Hướng dẫn và hỗ trợ end user trong quá trình sử dụng phần mềm.
Tham gia viết các phần mềm hỗ trợ khác theo yêu cầu của phòng ban.
Xây dựng tài liệu kỹ thuật liên quan.
Thực hiện 1 số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.
 
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
 
Lương theo năng lực.
Thưởng tháng 13, thưởng đánh giá cuối năm.
Khám sức khỏe hàng năm theo chuẩn pháp luật hiện hành.
Chế độ của Công ty và của Công đoàn cơ sở (thưởng lễ, thưởng sinh nhật, hiếu - hỹ,..)
Hàng năm đánh giá để điểu chỉnh chức vụ và điều chỉnh lương cho người lao động.
Đi du lịch nước ngoài / trong nước theo chuẩn 4 sao.
Được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn do nội bộ hoặc các đơn vị đào tào bên ngoài tùy theo yêu cầu công việc.
 
YÊU CẦU KHÁC
 
Có kiến thức chung về công nghệ thông tin.
Thành thạo Visual Studio 2012, có kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ lập trình .NET, C# 
, Dynamics AX 2012 R3.
Có khả năng viết ứng dụng cho máy tính di động Intermec trên nền tảng Android hoặc Windows phone.
Có kinh nghiệm thực tế với SQL Server 2012 / SQL Server 2014, SQL Reporting Service, Crystal Report, Analysis Service.
Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ lập trình Dynamics AX 2012 R3 và Sharepoint Portal 2013.
 
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2018